Hôm nay:

THÔNG BÁO

26-08-2020 00:00 Lượt xem: 714

THÔNG BÁO

 

Phòng Đảm bảo chất lượng đã tổ chức kỳ thi lần 2 học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 26/8/2020. Do vậy, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ không thu tiền thi lại dưới mọi hình thức (tiền mặt/ chuyển khoản) kể từ ngày 26/8/2020.

Sau thông báo này nếu sinh viên vẫn nộp tiền thi lại thì:

- Không có tên trong danh sách thi lại.

- Không được hoàn trả lại tiền đã nộp

 

 

Phòng KH-TC