Hôm nay:

Thông báo

Thông báo nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 2/9/2018

Thông báo nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 2/9/2018

Thông báo hẹn sinh viên đến nhận Quyết định trở lại học tập, Quyết định thôi học (cập nhật ngày 29/8/2018)

Thông báo hẹn sinh viên đến nhận Quyết định trở lại học tập, Quyết định thôi học (cập nhật ngày 29/8/2018)

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2018

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2018

Danh sách chia lớp ngành Tâm lý học giáo dục khóa 12

Phòng Đào tạo thông báo danh sách chia lại lớp hành chính đối với ngành Tâm lý học giáo dục:

Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018