Hôm nay:

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2018

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2018

Danh sách chia lớp ngành Tâm lý học giáo dục khóa 12

Phòng Đào tạo thông báo danh sách chia lại lớp hành chính đối với ngành Tâm lý học giáo dục:

Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Danh sách, Kết quả thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 9, 10, 11

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP-AN cho sinh viên khóa 9, 10, 11 của Học viện Quản lý giáo dục và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội; hiện nay đã có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đối với các sinh viên khóa 9, 10, 11 được cấp chứng chỉ.