Hôm nay:

Thông báo nghỉ giảng dạy để tham gia Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

16-11-2018 00:00 Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch của Học viện Quản lý giáo dục về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11;

Học viện thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên được nghỉ giảng dạy vào ngày 20 tháng 11 năm 2018 (thứ 3) để tham gia Lễ kỷ niệm.

Giảng viên có giờ lên lớp trùng vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, giảng viên liên hệ Phòng Đào tạo bố trí lịch giảng bù theo quy định.