Hôm nay:

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

13-03-2020 10:00 Lượt xem: 1,099
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Sinh viên tiếp tục nghỉ học trên lớp và tổ chức học trực tuyến đối với sinh viên đại học chính quy. Sinh viên đọc thông báo chi tiết tại link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1NVpb_-XriO-tQ_DlWxR4zREkpySAeJBc/view?usp=sharing