Thông báo nghỉ học để tham dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và kỷ kiệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đối với các lớp sinh viên Đại học hệ chính quy

16-11-2020 00:00 Lượt xem: 1,011

Học viện Quản lý giáo dục thông báo sinh viên Đại học chính quy Về việc nghỉ học để tham dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và kỷ kiệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đối với các lớp sinh viên Đại học hệ chính quy như sau:

1. Sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021:

- Thời gian tổ chức lễ khai giảng: 08h00 sáng ngày 19/11/2020

- Địa điểm: sân khấu ngoài trời trong khuôn viên tại Học viện Quản lý giáo dục.

- Sinh viên các khóa 11, 12, 13: mỗi lớp cử đại diện 1 sinh viên, toàn bộ sinh viên khóa 14 có mặt đầy đủ.

2. Giảng viên có giờ lên lớp, Sinh viên được nghỉ sáng ngày 19/11/2020 để tham dự Lễ khai giảng vả nghỉ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cả ngày 20/11/2020.

3. Đối với các trường hợp Giảng viên có giờ lên lớp trùng với các lịch nghỉ trên, Giảng viên liên hệ Phòng Đào tạo để bố trí lịch giảng bù theo quy định.

Học viện thông báo đến toàn thể Giảng viên, Sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo./.