Hôm nay:

Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

04-08-2018 00:00 Lượt xem:
Thông báo nghỉ học lớp Xác suất và thống kê ngày 06,07/08/2018

2. Sinh viên các lớp Xác suất thống kê trong Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018

- Nghỉ học ngày 06/8/2018 và ngày 07/08/2018

- Lịch dạy bù:

+ Buổi 1: Chiều chủ nhật ngày 12/8/2018

 

1. Sinh viên các lớp Giáo dục sức khỏe sinh sản và Toán rời rạc trong Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018

- Nghỉ học ngày 01/8/2018 và ngày 02/08/2018

- Lịch dạy bù giảng viên sẽ thông báo sau.