Hôm nay:

Thông báo nghỉ học

25-08-2019 00:00 Lượt xem:

1. Giảng viên Lê Thị Thủy đi công tác nên báo nghỉ ngày thứ 2 26/08/2019

2. Giảng viên Đỗ Thị Thuý Hằng báo đi công tác nên lớp học từ 27/8 - 28/8/2019 nên các lớp được nghỉ!

3. Giảng viên Chu Thị Hương Nga:

+ Buổi 1: Học phần "Các lý thuyết phát triển tâm lý người " (tiết 5-8 vào chiều thứ 2 ngày 26/8/2019, tại phòng 403-B1)"; 

 + Buổi 2: Học phần "Tâm bệnh học đại cương" (tiết 5-8, vào chiều thứ 3 ngày 27/8/2019 - phòng 204 B1).

- Lý do: Đi công tác

4. Giảng viên Trần Thị Hải Yến

+ Thứ 2, ngày 26/8/2019, Học phần Tâm bênh lý trẻ em & thanh thiếu niên, tiết 1-4

+ Thứ 4, ngày 28/8/2019, Học phần Trắc nghiệm Tâm lý lâm sàng, tiết 1-4

5. Giảng viên Vũ Lê Quỳnh Giang

Lý do: ốm

Lập trình trực quan 3 CN140.1_LT Thứ 2(T1-4) Vũ Lê Quỳnh Giang B2-PM301B2
Lập trình trực quan 3 CN140.2_LT Thứ 2(T5-8) Vũ Lê Quỳnh Giang B2-PM301B2
Phát triển ứng dụng Web 3 CN149.1_LT Thứ 3(T1-4) Vũ Lê Quỳnh Giang B2-PM301B2