THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

15-09-2021 09:00 Lượt xem: 1,643

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020 - 2021 của Học viện Quản lý giáo dục; Phòng Đào tạo thông báo các lớp đào tạo trình độ đại học trùng với thời gian tổ chức Hội nghị (Buổi chiều, ngày 17/9/2021) tạm nghỉ.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo cụ thể sau.

Đề nghị giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo./.