Hôm nay:

Thông báo nhắc nhở sinh viên khóa 7 tham gia học học kỳ phụ năm học 2018 - 2019

09-07-2019 00:00 Lượt xem:

Kỳ học phụ năm học 2018 - 2019, diễn ra từ ngày 08/7/2019; Tuy nhiên một số sinh viên khóa 7 có đăng ký học nhưng chưa đến lớp tham dự học. Phòng Đào tạo nhắc nhở sinh viên Khóa 7 có tham gia học học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 tham dự học đầy đủ theo kế hoạch học kỳ phụ.

Sinh viên khóa 7, tính đến hết năm học 2018 - 2019 sẽ hết thời hạn học tập cho phép, sau đó sẽ bị buộc thôi học theo quy định, do vậy đề nghị các sinh viên nỗ lực học tập để hoàn thành chương trình.