Hôm nay:

Thông báo nhắc nhở sinh viện trong diện dự kiến buộc thôi học học kỳ 2 năm 2018-2019.

20-02-2020 10:00 Lượt xem: 2,578

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-HVQLGD ngày 09/10/2019 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục;

Căn cứ kết quả cuộc họp xét học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019 ngày 17 tháng 10 năm 2019;

Ngày 24/10/2019, Học viện Quản lý giáo dục đã có Thông báo số 616/TB-HVQLGD v/v Kết quả xét học vụ HK 2 năm 2018-2019, Phòng Đào tạo tiếp nhận thông tin phản hồi của sinh viên đến hết 17h00 ngày 31/10/2019. 

Sau khi kết thúc học kỳ 1 năm 2019-2020, Phòng Đào tạo loại 4 sinh viên (có cải thiện kết quả học tập và có đơn tiếp tục học) ra khỏi danh sách sinh viên dự kiến buộc thội học.

Phòng Đào tạo thông báo nhắc nhở đối với sinh viên có kết quả học tập không cải thiện trong học kỳ 1 năm 2019-2020 và dự kiến buộc thôi học trước khi ra quyết định chính thức.

Danh sách xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1l49IJ0KQ8HFnjRsRu37h11YpZ8xacntC/view?usp=sharing

Phòng Đào tạo tiếp tục tiếp nhận nguyện vọng tiếp tục học và thông tin phản hồi của sinh viên đến hết ngày 20/3/2020 (ThS. Từ Thị Hồng Vân)