Hôm nay:

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019; tiền trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2018-2019

17-05-2019 11:00 Lượt xem:
Phòng KH-TC Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019; tiền trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2018-2019

Thời gian nhận tiền từ ngày 20/5/2019 đến ngày 22/5/2019:

Sáng từ 8h00 đến 11h00

Chiều từ 14h00 đến 16h00

Khi đến nhận tiền yêu câu sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMT