Hôm nay:

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2019-2020

22-06-2020 00:00 Lượt xem: 1,011
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2019-2020 như sau:

- Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập cơ sở khoa đã thông báo gồm:

+ Kế hoạch hoạt động nhóm (1 bản, có xác nhận của cơ sở tiếp nhận SV về thực tập)

+ Nhật ký thực tập cá nhân (1 bản, có xác nhận của cơ sở nhận SV TT)

+ Báo cáo thực tập theo nhóm (3 bản, yêu cầu phải có xác nhận của giảng viên hướng dẫn)

+ Phiếu nhận xét của cơ sở hướng dẫn sinh viên thực tập (mỗi SV 1 bản, có xác nhận của cơ sở thực tập), đóng kèm với quyển Nhật kí thực tập cơ sở

- Mỗi nhóm tập hợp hồ sơ vào 1 túi clear bag và ghi đúng số thứ tự nhóm như khoa phân công ở bên ngoài túi.

(Sinh viên lưu ý phải ký tên xác nhận của mình vào tất cả các hồ sơ yêu cầu trước khi xin chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn và cơ sở thực tập. Các mẫu hồ sơ sinh viên xem trong link mục thông báo về đăng ký thực tập khoa đã gửi):

Thời gian nộp: trước 16h00 thứ 5, ngày 25/06/2020 (Lưu ý Khoa chỉ thu trong 1 ngày duy nhất).
- Lịch chấm báo cáo khoa sẽ thông báo sau (dự kiến lịch chấm từ 29/6/2020 đến 10/07/2020). Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của Khoa.

Trân trọng thông báo./.