Thông báo nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 (đối với sinh viên thực tập theo phương án 2) năm học 2021-2022

12-05-2022 00:00 Lượt xem: 404
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập theo phương án 2 (thời gian kết thúc thực tập ngày 15/05/2022) về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp đợt 2 như sau:

– Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp khoa đã thông báo gồm:

+ Kế hoạch thực tập của cá nhân (01 bản, có xác nhận của cơ sở thực tập) đóng kèm với Nhật ký thực tập

+ Nhật ký thực tập cá nhân (01 bản, có xác nhận của cơ sở thực tập)

+ Báo cáo tổng hợp kết quả đợt thực tập (01 bản, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn)

+ Phiếu đánh giá xếp loại của cơ sở thực tập (01 bản, theo mẫu chung, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của cơ sở thực tập) đóng kèm Nhật ký thực tập

– Mỗi hồ sơ sinh viên cho vào 1 túi clear bag và nộp về Phòng 102 nhà A2 (Văn phòng khoa Quản lý)
– Hạn nộp trước 16h00 thứ 6, ngày 20/05/2022 (Khoa chỉ thu trong 1 ngày duy nhất). 

Lưu ý:

- Khoa chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ xác nhận đã thông báo cụ thể tới sinh viên, không thu nếu thiếu bất kỳ giấy tờ nào

- Sau thời gian trên sinh viên nào không nộp hồ sơ sinh viên đó sẽ nhận điểm F học phần theo quy chế đào tạo.

Trân trọng thông báo!