Thông báo Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy đợt 2 năm 2021

19-07-2021 08:00 Lượt xem: 4,520

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 đối với sinh viên đại học như sau:

1. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 10/8/2021. 

- Cách thức nộp hồ sơ:

Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo mẫu hướng dẫn đính kèm.

Bước 2: Scan hồ sơ và gửi về địa chỉ Email: tuhongvanlc1993@gmail.com

Nội dung mail ghi rõ:

1. Họ và tên:......

2. Mã sinh viên:.....

3. Lớp:.....

4. Nộp hồ sơ xét tốt nghiệm Đợt 2 năm 2021 gồm các giấy tờ sau:.....

Bước 3: Gửi chuyển phát nhanh hồ sơ xét tốt nghiệp đầy đủ về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, Số 31, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 02436648719

Lưu ý: Sinh viên không đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện. Cán bộ thu nhận hồ sơ sẽ phản hồi qua Email/Điện thoại tới sinh viên sau khi nhận được hồ sơ. Sinh viên chủ động liên hệ cô Từ Thị Hồng Vân (SĐT: 0976097067) nếu không nhận được phản hồi sau khi gửi hồ sơ.

2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đang theo học;

- Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng – An ninh và hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí, lệ phí theo quy định.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; Đảm bảo chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 176/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2018 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc Ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy (Đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ).

3. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

- 01 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ) dán tại trang bìa hồ sơ xét tốt nghiệp (có mẫu kèm theo);

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu kèm theo);

- Phiếu thông tin tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu kèm theo).

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

- Minh chứng đạt môn Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP): Chứng chỉ môn GDQP (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDQP hoặc tương đương (01 bản gốc);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục thể chất (GDTC): Chứng chỉ môn GDTC (01 bản sao công chứng), hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDTC (01 bản gốc). Sinh viên hoàn thành chương trình GDTC tại Học viện Quản lý giáo dục không phải nộp chứng nhận này.

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh: Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 được cấp bởi các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ B1 tiếng Anh (01 bản sao công chứng), hoặc Chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức (01 bản sao công chứng), hoặc bằng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp các ngôn ngữ: Pháp, Trung, Nga, Nhật (01 bản sao công chứng).

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ Công nghệ thông tin (01 bản sao công chứng): Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) hoặc Chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C đã cấp theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ triển khai trước ngày 10/6/2016.

- Các Quyết định tạm dừng học, trở lại học tập (nếu có): 01 bản photocopy.

Đề nghị các Khoa và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên của Học viện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Phòng Đào tạo để được giải đáp./.

Mẫu hồ sơ xét tốt nghiệp:

Đối với sinh viên học theo hình thức niên chế: https://drive.google.com/drive/folders/1s1iBi5UEByPrP2GcPGVLYzqGHZNvBD8t?usp=sharing

Đối với sinh viên học theo hình thức tín chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/183CeALOYRPPe9xtH6ZSBgB4QmvQxZNT1?usp=sharing