Hôm nay:

Thông báo nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên Chính quy

07-09-2018 08:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo đại học chính quy năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-HVQLGD ngày 6 tháng 8 năm 2018 về việc quy định học phí hệ đào tạo đại học theo tín chỉ nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-HVQLGD ngày 6 tháng 8 năm 2018 về việc quy định học phí hệ đào tạo đại học theo tín chỉ nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế năm học 2018-2019;

          Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2018- 2019 đối với sinh viên hệ Chính quy  như sau:

            1.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 20/9/2018

             Sáng từ 08h30 đến 11h30

             Chiều từ 14h đến 17h00

            2. Định mức thu học phí:

            Sinh viên ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ: 290.000đồng/tín chỉ

            Sinh viên ngành Khoa học xã hội, Kinh tế: 240.000đ/tín chỉ

            3. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

             Lưu ý: Sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học và Tâm lý học giáo dục từ khóa 11 trở về trước vẫn được miễn học phí khi đăng ký học mới.

           Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ học phí theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo.