Hôm nay:

Thông báo nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên Chính quy

04-06-2020 00:00 Lượt xem: 1,275

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-HVQLGD ngày 9 tháng 8 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí Đại học năm học 2019-2020;

          Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với sinh viên hệ Chính quy  như sau:

            1.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 08/06/2020 đến hết ngày 16/06/2020

             Sáng từ 08h30 đến 11h30

             Chiều từ 14h đến 17h00

            2. Định mức thu học phí:

            Khối ngành Khoa học tự nhiên: 320.000đồng/tín chỉ

            Khối ngành Khoa học xã hội    : 260.000đ/tín chỉ

            3. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

              Lưu ý: Sinh viên  ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học và Tâm lý học giáo dục từ khóa 11 trở về trước vẫn được miễn học phí khi đăng ký học mới.

              Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ học phí theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo.