Hôm nay:

Thông báo nộp tiền lệ phí thi lần 2 kỳ II năm 2017-2018

01-07-2018 00:00 Lượt xem: 1,432
Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2017- 2018 như sau:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ II năm học 2017- 2018;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ II năm học 2017- 2018 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần của học kỳ II năm học 2017-2018.

2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 18 đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2018

Sáng từ 08h30 đến 11h30

Chiều từ 14h đến 17h00

3. Định mức thu lệ phí thi lại: 50.000đồng/môn thi/sinh viên.

4. Dịa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên, phòng Kế hoạch tài chính sẽ không thu thêm bất cứ trường hợp nào và coi như sinh viên đó không có nguyện vọng thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.