Hôm nay:

Thông báo nộp tiền thi lần 2 học kì 1 năm học 2019 -2020

06-01-2020 00:00 Lượt xem: 2,248

          Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ I năm học 2019-2020;

          Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ I năm học 2019- 2020 như sau:

            1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần của học kỳ I năm học 2019-2020.

            2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 09/01/2020

             Sáng từ 08h30 đến 11h30

             Chiều từ 14h đến 17h00

            3. Định mức thu lệ phí thi lại: 100.000đồng/môn thi/sinh viên.

            4. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

           Sinh viên phải hoàn thành học phí mới được đăng ký thi lại.

           Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên, phòng Kế hoạch tài chính sẽ không thu thêm bất cứ trường hợp nào và coi như sinh viên đó không có nguyện vọng thi.

           Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.