Hôm nay:

Thông báo nộp tiền thi lần 2 học kỳ III (kỳ hè) năm học 2017-2018

23-09-2018 08:00 Lượt xem: 3,104

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lần 2 học kỳ III năm học 2017- 2018;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lần 2 học kỳ III năm học 2017- 2018 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần của học kỳ III năm học 2017-2018.

2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 24/9 đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2018

             Sáng từ 08h30 đến 11h30

             Chiều từ 14h đến 17h00

3. Định mức thu lệ phí thi lại: 50.000đồng/môn thi/sinh viên.

4. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Lưu ý:

- Cán bộ lớp thông báo cho các thành viên trong lớp biết để đóng lệ phí thi đầy đủ, đúng hạn.

- Sinh viên chưa hoàn thành các khoản học phí, lệ phí sẽ không được tham dự thi.

- Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên, phòng KH-TC sẽ không thu thêm bất cứ trường hợp nào và coi như sinh viên đó không có nguyện vọng thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.