Hôm nay:

Thông báo ra hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đợt tháng 6 năm 2019

14-06-2019 10:00 Lượt xem: 3,064

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10/6 đến 17h00 ngày 18/6/2019.

Các nội dung khác không thay đổi theo thông báo: Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đợt tháng 6 năm 2019