Hôm nay:

Thông báo sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

03-09-2019 09:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 473/KH-HVQLGD ngày 22/08/2019 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020; Ngày 09 tháng 9 năm 2019, Học viện Quản lý giáo dục sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 mới. Học viện thông báo sinh viên tham dự, cụ thể:

1. Đối tượng triệu tập:

- Toàn bộ Sinh viên Khóa 13;

- Sinh viên các lớp khóa 10, 11, 12: mỗi lớp 10 sinh viên (cán bộ lớp gửi danh sách về trợ lý sinh viên của khoa trước ngày 06/9/2019 và thông báo tham dự)

2. Thời gian – địa điểm: Sinh viên có mặt trước 8h00, ngày 09 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường A3, Học viện Quản lý giáo dục.

3. Trang phục: Sinh viên tham dự mặc trang phục lịch sự, quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng, mang giày; áo dài hoặc váy nữ (phải là váy dài qua gối). Sinh viên hạn chế mang theo cặp, ba lô, túi xách.

Chú ý:

- Sinh viên các lớp Đại học chính quy được nghỉ học sáng ngày 09/9/2019 , Buổi chiều ngày 09/9/2019 học bình thường

Học viện đề nghị Trưởng các thông báo  sinh viên tham dự và cử trợ lý CTSV quản lý sinh viên các lớp tham dự.