Hôm nay:

Thông báo thay đổi ngày thi môn Giáo dục thể chất - Khóa 9, 10, 11

13-12-2018 00:00 Lượt xem:
Thay đổi ngày thi môn Giáo dục thể chất HK1/2018-2019

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 9, 10, 11 như sau:

Theo đề nghị của tổ Giáo dục thể chất, do ngày 9/12/2018 trời mưa, sinh viên không thể thi các môn giáo dục thể chất ở sân tập nên lịch thi được chuyển sang ngày 27/12/2018. Thời gian thi của các ca thi không thay đổi.

Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ thi. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân.

Trân trọng!