Thông báo Thời khóa biểu và lịch đăng ký học các học phần Giáo dục thể chất Học kỳ 1 năm học 2020-2021

29-09-2020 00:00 Lượt xem: 1,491

Thời khóa biểu và lịch đăng đăng ký học các học phần Giáo dục thể chất Học kỳ 1 Năm học 2020-2021

Các khóa ngành khác được đăng ký học, bắt đầu học từ tuần ngày 5/10

- Đăng ký học lần 1: Từ 9h00 ngày 30/09 đến hết ngày 01/10
- Đăng ký học bổ sung từ 9h00 đến 24h00 ngày 03/10

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1PSU8b0K6cS25dDV4SL3tM23WvxVvPN3q/view?usp=sharing