Thông báo thu lệ phí thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2020-2021

07-01-2021 00:00 Lượt xem: 1,025

Phòng kế hoạch tài chính thông báo tới các sinh viên phải thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 lịch thu tiền thi lại.

Cụ thể sinh viên xem trong thông báo đính kèm. https://drive.google.com/file/d/1x24woCH-T2mahE4XfV290bRfUtArv1M8/view?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên không nộp tiền lệ phí sẽ không được dự thi.