Hôm nay:

Thông báo Thực tập tốt nghiệp, Thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2020-2021

08-12-2020 00:00 Lượt xem: 1,192
Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2020-2021 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 750/HVQLGD-ĐT ngày 02/12/2020 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp, TTCS đợt 1 năm học 2020-2021.

Khoa Tâm lý- Giáo dục học thông báo tới sinh viên yêu cầu đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 như sau:

– Sinh viên căn cứ các quy định về điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp trên để đăng ký thực tập với lớp trưởng

– Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập và làm đơn đăng ký thực tập (theo mẫu), trong đơn lưu ý đăng ký rõ phương án thực tập theo Phương án 1 hoặc Phương án 2 

– Sinh viên lập bảng điểm cá nhân có chữ ký kèm theo. Chú ý ghim hồ sơ đăng ký thực tập của mình theo thứ tự đơn + bảng điểm cá nhân có chữ ký trước khi nộp cho lớp trưởng

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập của lớp mình (theo mẫu) chú ý tập hợp danh sách sinh viên đăng ký các phương án thực tập theo từng sheet kèm bảng điểm của từng sinh viên đăng ký; gửi về khoa (bản mềm & bản in có chữ ký của sinh viên, lớp trưởng và cố vấn học tập).

Lưu ý: Khi đăng ký địa điểm thực tập về cho lớp trưởng, sinh viên phải ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở thực tập (quận/huyện/tỉnh nào), vị trí thực tập tại Trường/phòng/ban/khoa nào.

- Sinh viên đăng ký thực tập 1/2 ngày lưu ý đăng ký địa điểm thực tập cách không quá 15km để vừa đảm bảo yêu cầu về nội dung thực tập, vừa phù hợp với thời gian học. Khoa sẽ xét địa điểm thực tập sinh viên đăng ký

- Trước khi gửi danh sách thực tập về khoa sinh viên gửi cho cố vấn học tập xét duyệt trước

- Sinh viên khóa 8,9,10 nhận giấy giới thiệu tại văn phòng khoa vào thứ 5, ngày 10/12/2020

- Lớp trưởng các lớp hành chính nhận giấy giới thiệu liên hệ địa điểm thực tập cho lớp mình tại văn phòng khoa vào thứ5 ngày/12/2020.

- Lớp trưởng lập danh sách, tập hợp đơn và bảng điểm cho Các Cố vấn học tập dét duyệt điều kiện đi thực tập trước ngày 15/12/2020.

- Lớp trưởng các lớp Tập hợp danh sách bản cứng và bản mềm gửi về Khoa trước ngày 28/12/2020.