Thông báo Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Sinh viên ngành CNTT chú ý xem lại lịch học)

21-01-2019 00:00 Lượt xem: 10,982

Chú ý:

- Các lớp học phần dành cho ngành Công nghệ thông tin có thay đổi, đề nghị sinh viên vào xem để đăng ký học bổ sung (30/01/2019)

II. THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỢT ĐĂNG KÝ BỔ SUNG:

1. Thời gian đăng ký: Theo kế hoạch đã thông báo, từ 09h00 sáng ngày 29/01/2019

2. Danh sách các lớp học phần xem tại: https://drive.google.com/file/d/1NPQoBeEb971GIu-QfCApXatMHSFaOEVH/view?usp=sharing

3. Phòng Đào tạo nhận đơn đăng ký nguyện vọng của sinh viên khóa 9 trở về trước (cụ thể có thông báo sau vào ngày 29/01/2019

4. Trên hệ thống đã cập nhật các lớp huỷ (Sinh viên cập nhật trên tài khoản )

I. Thông báo Tổ chức đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp hệ đại học chính quy

 Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2018 - 2019, Học viện thông báo kế hoạch đăng ký các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Kế hoạch học tập:
  • Thời gian học: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 26/5/2019 (15 tuần).

- Thời gian tổ chức thi học kỳ: Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (04 tuần).

2. Một số Quy định về đăng ký học:

- Việc đăng ký học do sinh viên chủ động đăng ký trên Cổng thông tin đăng ký học (http://daotao.naem.edu.vn). Trong thời gian đăng ký học sinh viên được phép thay đổi đăng ký học, hủy đăng ký học theo nguyện vọng cá nhân, các thao tác trên phải thực hiện trên cổng thông tin đăng ký học. Sau khi hết thời gian đăng ký học, sinh viên không được quyền thay đổi, hủy đăng ký học đợt học đó.

- Để chuẩn bị cho việc đăng ký học, sinh viên cần chủ động:

+ Sinh viên xem trước khung chương trình học để biết được các học phần trong chương trình học trước khi đăng ký trên hệ thống.

+ Đăng ký học phần đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu, tối đa theo quy chế.

+ Sinh viên cập nhật thông tin đăng ký học thường xuyên trên Cổng thông tin đào tạo đại học.

+ Sinh viên cần xem và thực hiện đúng lịch đăng ký học, bảo quản tài khoản đăng ký học. Sau thời gian đăng ký học, Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp đăng ký học muộn.

- Trong quá trình đăng ký học, sinh viên cần chú ý kiểm tra lại kết quả đăng ký học, tránh trường hợp đăng ký không được do thao tác không đúng hoặc lớp không còn chỗ để đăng ký.

- Lịch học Giáo dục thể chất theo các ca học, sinh viên chú ý thời gian để đảm bảo đăng ký không bị trùng lịch học, nếu sinh viên cố tình đăng ký trùng lịch thì tự chịu trách nhiệm trước việc đăng ký học.

3. Thời gian đăng ký học:

Khóa học

Thời gian đăng ký chính thức

Thời gian đăng ký bổ sung

12

Từ 9h00 ngày 25 đến hết ngày 26/01/2019

 09h00 ngày 29/01 đến ngày 30/01/2019

11

Từ 10h00 ngày 25 đến hết ngày 26/01/2019

 09h00 ngày 29/01 đến ngày 30/01/201

10

Từ 11h00 ngày 25 đến hết ngày 26/01/2019

 09h00 ngày 29/01 đến ngày 30/01/201

 

Thời gian đăng ký muộn: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 13/02/2019 (Đối với việc đăng ký muộn, Phòng Đào tạo chỉ đăng ký cho sinh viên trong trường hợp lớp đăng ký chưa vượt quá số lượng tối đa theo quy định, sinh viên không được thay đổi các lớp học phần đã đăng ký).

Chú ý:

- Sau khi đăng ký học chính thức sinh viên cần theo dõi thông báo các lớp học phần bị hủy trên Cổng thông tin đăng ký học và đăng ký bổ sung vào các lớp khác vào đợt đăng ký bổ sung trên hệ thống nếu có nguyện vọng đăng ký học.

- Sinh viên các Khóa muốn đăng ký học các môn được xếp dành cho khóa ngành học khác thì thực hiện đăng ký theo thời gian đăng ký của khóa học đó.

- Trong thời gian đăng ký học, sinh viên được phép đăng ký học, thay đổi đăng ký, hủy đăng ký học nên đề nghị sinh viên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký. Sau thời gian đăng ký học, sinh viên chỉ được rút học phần đăng ký (xem mục 5).

 

4. Duyệt đăng ký học:

Sau khi kết thúc từng đợt đăng ký học, hệ thống sẽ tự động duyệt toàn bộ đăng ký học cho sinh viên. Sinh viên có thể liên hệ cố vấn học tập để được tư vấn về chương trình đào tạo.

5. Rút bớt học phần đã đăng ký:

-  Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 02 tuần kể từ ngày học đầu tiên của đợt học. Nếu được chấp thuận, sinh viên sẽ được hủy kết quả đăng ký của các học phần xin rút. Ngoài thời hạn trên, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F (xem Điều 22).

-  Sinh viên phải tự viết đơn gửi Phòng Đào tạo khi muốn xin rút bớt các học phần đã đăng ký.

- Sinh viên chỉ được phép không tham dự học ở lớp đối với học phần xin rút bớt sau khi giảng viên phụ trách nhận giấy báo của phòng Đào tạo.

6. Kết quả đăng ký học phần:

- Kết quả đăng ký học phần của đợt học là kết quả đăng ký học lần cuối cùng của sinh viên trên cổng thông tin đăng ký học trong thời gian đăng ký học theo quy định. Sinh viên cần chủ động, thường xuyên kiểm tra kết quả đăng ký học trên Cổng thông tin đăng ký học, bảo quản tài khoản đăng ký học.

- Sau khi kết thúc đợt đăng ký học, Phòng Đào tạo tổng hợp đăng ký học và thông báo trên cổng thông tin để làm căn cứ xác định kết quả đăng ký học của sinh viên để giải quyết các thắc mắc khiếu nại nếu có./.

 

                    

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

TS. Cao Xuân Liễu