Hôm nay:

Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

04-06-2018 00:00 Lượt xem:
Thông báo tổ chức thi cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương cấp độ B1 đợt 2 năm 2018

Chú ý: Sinh viên đăng ký tại phòng Đào tạo gặp cô Lương Bạch Vân