THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH B1 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

29-10-2020 11:00 Lượt xem: 850

Học viện đã ban hành Thông báo số 686/TB- HVQLGD về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên chính quy đợt 2 năm 2020.

Ngày thi: 12/12/2020 (Thứ bảy)

Thời gian đăng ký thi: từ 16/11/2020 đến 20/11/2020.

CHI TIẾT THÔNG BÁO, HƯỚNG DẪN THỦ TỤC SINH VIÊN XEM TẠI FILE  https://drive.google.com/file/d/1OHLxDaj5zk5dpk8U7et00jq8EBUkLTM1/view?usp=sharing

Link tải Phiếu đăng ký thi B1: https://drive.google.com/file/d/1QjD-GbeYVALJztPYncWpfA7ntrBFOrKo/view?usp=sharing