Hôm nay:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI ĐẦU RA TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2020

14-02-2020 10:00 Lượt xem:
Sinh viên xem thông báo tại link đính kèm, tải đơn và điền thông tin theo hướng dẫn trong đơn.