Hôm nay:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 1 NĂM 2019

07-05-2019 11:00 Lượt xem:

Sinh viên xem thông báo tổ chức thi và lấy mẫu phiếu đăng ký dự thi tại liên kết này:

https://drive.google.com/open?id=1SXY-SGjfJ0PypraScjdWf7BMtJyhvWO4