Hôm nay:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 CHÂU ÂU ĐỢT 3 NĂM 2018

10-10-2018 00:00 Lượt xem:

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại link này: https://drive.google.com/open?id=1uzQhQAr7l0u2DdhEkJrTdIGGA7ghXV4G
Tải mẫu đơn đăng ký dự thi tại đây : https://drive.google.com/open?id=1Om0Ae-Oj873DPyPHsVuE_YxkAlokZb5l