Hôm nay:

Thông báo trở lại học tập trên giảng đường Học kỳ 1 năm học 2020-2021

09-09-2020 00:00 Lượt xem: 600

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 452/TB-HVQLGD ngày 21/8/2020 về việc triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐHCQ;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo trở lại học tập trên giảng đường Học kỳ 1 năm học 2020-2021,

Thời gian cụ thể xem tại link đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1XGS_BS-N4hKDal-9vOc6C8XEHUqDHV0X/view?usp=sharing