Hôm nay:

THÔNG BÁO VỀ TÀI KHOẢN EMAIL VÀ TÀI KHOẢN MICROSOFT OFFICE 365

23-08-2020 00:00 Lượt xem: 1,086

Sinh viên NAEM sẽ sử dụng tài khoản email office 365 cấp cho mỗi sinh viên để truy cập vào các nền tảng học trực tuyến E-Learning.

Các việc cần làm khi bắt đầu nhận tài khoản:

1. Kích hoạt tài khoản Office 365 trong lần đầu tiên và thay đổi mật khẩu. Chú ý mật khẩu:

- Dài tối thiểu tám ký tự

- Không chứa tên người dùng, tên thật

- Mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và biểu tượng

2. Tham gia nhóm Sinh viên NAEM để nhận các tài liệu hướng dẫn cũng như thử các chức năng của hệ thống bằng cách đăng nhập hệ thống và sử dụng mã nhóm: due5q06

để vào nhóm.

3. Danh sách lớp học trực tuyến, phòng Đào tạo sẽ cập nhật vào ngày 26/8/2020 sau khi đăng ký học xong theo thời khóa biểu.

4. Tài khoản của sinh viên có dạng: mã sinh viên @naem.edu.vn, mật khẩu thì xem tại: https://drive.google.com/file/d/122A0MbrsPMlPGkbqDbF_fB83GiZOoCJ2/view?usp=sharing