Hôm nay:

Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 10

14-07-2020 00:00 Lượt xem: 527
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 10 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc chỉnh sửa và nộp khóa luận tốt nghiệp như sau:

Sau khi đã bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp ngày 14/07/2020, đề nghị sinh viên liên hệ với trợ lý đào tạo khoa (gặp cô Hoan) để photo nhận xét của Hội đồng đánh giá và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp trước khi nộp.

Yêu cầu:

– Khóa luận đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng đánh giá.

– Số lượng nộp: 01 quyển chính + 1 tóm tắt (Quyển chính bao gồm Biên bản đánh giá khóa luận tốt nghiệp và Bản giải trình chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn và chủ tịch hội đồng đánh giá  được đóng kèm ở phần cuối khóa luận)  + 01 đĩa CD ghi nội dung của khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa để  nộp về Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện tại nhà B3

– Thời gian sinh viên mượn và photo biên bản của Hội đồng đánh giá: ngày 16/07/2020

– Hạn nộp khóa luận sau khi chỉnh sửa: ngày 23/07/2020

- Bản mềm khóa luận sau khi chỉnh sửa sinh viên nộp về địa chỉ gmail: khoaquanly.naem@gmail.com

Mẫu Bản giải trình chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp sinh viên tải về tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1LIZVTBobgJs2VBo2qer9qiLjsds8ML8Q/view?usp=sharing

Lưu ý:

– Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa lên khoa trước, để khoa kiểm tra xem việc thực hiện đã đúng chưa kế cả về hình thức và nội dung, nếu đảm bảo yêu cầu TLĐT Khoa mới xác nhận để nộp lên Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện.

– Sau khi sinh viên nộp bản khoá luận đã chỉnh sửa kèm giải trình có đầy đủ chữ ký của GVHD và CTHĐ chấm lên Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện, Khoa mới công nhận và nhập điểm khóa luận của sinh viên lên hệ thống để làm căn cứ xét tốt nghiệp.

- Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời hạn để không ảnh hưởng đến điều kiện xét tốt nghiệp theo qui định.

Trân trọng thông báo./.