Hôm nay:

Thông báo về việc Đăng ký học bổng của Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy)

02-10-2018 08:00 Lượt xem:
Nhân dịp năm năm học mới 2018 – 2019, Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy) có dành học bổng cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục. Học viện Quản lý giáo dục thông báo tới sinh viên như sau:

1. Số lượng học bổng:

- Trung tâm NIIT-ICT Hà Nội: Dành tặng 02 suất học bổng cho 02 sinh viên suất sắc, với tổng giá trị 16.000.000 VNĐ (áp dụng cho khóa học ngắn hạn tại NIIT-ICT Hà Nội)

- Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy): Dành tặng 20 suất thưởng gồm: 01 cuốn sách kèm chữ ký của tác giả “Lã Quang Vinh” và 01 chương trình Thực tập sinh tại hệ thống MMA và trao thưởng học bổng 1.000.000 trong quá trình học.

2. Phân bổ chỉ tiêu học bổng

- Đối với học bổng của Học viện Toán sơ đồ: phân bổ chỉ tiêu cho mỗi lớp 01 chỉ tiêu sinh viên có kết quả học tập cao nhất có nguyện vọng đăng ký.

- Đối với học bổng Trung tâm NIIT-ICT Hà Nội: dành cho 02 sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành CNTT có nguyện vọng đăng ký.

3. Cách thức đăng ký:

- Các lớp sinh viên lập danh sách gửi về các Khoa trước ngày 08/10/2018.

- Khoa tổng hợp danh sách gửi về phòng Đào tạo (chuyên viên Lương Bạch Vân) trước ngày 12/10/2018

Học viện đề nghị triển khai thông báo tới các sinh viên được biết và thực hiện.