Hôm nay:

Thông báo về việc Đăng ký học bổng của Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy)

03-10-2018 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý gửi thông báo số 622/TB-HVQLGD ngày 01/10/2018 về việc Đăng ký học bổng của Học viện Đào tạo Công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội và Học viện Toán sơ đồ (MathMap Academy).

Yêu cầu sinh viên đọc kỹ thông báo. Sinh viên có nguyện vọng đăng ký nộp kèm bản in Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập toàn khóa tính đến hết năm học 2017-2018 (bảng điểm in dọc theo khổ A4 có chữ ký của sinh viên) nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký lớp mình (theo mẫu) gửi về Khoa cả bản in (có chữ ký của cố vấn học tập, lớp trưởng và sinh viên đăng ký) và bản mềm qua email: khoaquanly.naem@gmail.com trước 16h30 ngày 08/10/2018 để Khoa tổng hợp gửi phòng Đào tạo theo quy định.

Lưu ý Khoa không giải quyết các trường hợp chậm sau hạn trên.

Chi tiết thông báo sinh viên theo dõi tại file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1enXiNfcp0NM_VPY1Z0qbvnkPvjl7Lp0g?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.