Hôm nay:

Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần (bổ sung) dành cho sinh viên khóa 7, 8, 9 vào học kỳ 1 năm học 2018-2019

10-09-2018 08:00 Lượt xem:
Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo Đại học hệ chính quy năm học 2018 – 2019, để tạo điều kiện cho các sinh viên khóa 7, 8, 9 có thể trả nợ các môn chưa đạt và hoàn thiện chương trình đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thu thập nguyện vọng mở lớp học phần như sau:

- Đối tượng đăng ký: Sinh viên khóa 8, khóa 9 và sinh viên khóa 7 trở về trước còn trong thời gian học theo quy định.

- Thời gian đăng ký: Từ 14h00 ngày 11 đến hết ngày 14/9/2018

- Hình thức đăng ký:

+ Sinh viên khóa 8, 9 đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký học (Chọn Đăng ký học/ Đợt 3, Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019) từ 17h00 ngày 11/9 đến hết ngày 14/9/2018.

+ Sinh viên khóa 7 trở về trước nộp đơn đăng ký tại phòng Đào tạo (có mẫu kèm theo: Tải về tại: https://drive.google.com/open?id=1Yf5sc0Cr3_F1imEhKPr3ve2zFqsrORU8)

- Mọi vấn đề thắc mắc về đăng ký nguyện vọng sinh viên liên hệ phòng Đào tạo: Phòng 106 nhà A1 trong thời gian đăng ký học để được giải quyết kịp thời.

Kính đề nghị các Khoa phổ biến tới sinh viên được biết và đăng ký đúng thời hạn. Ngoài thời hạn trên Học viện coi như sinh viên không có nhu cầu nguyện vọng đợt học này.