Thông báo về việc điều chỉnh các phòng báo cáo thực tập cơ sở (phương án 2), học kỳ 2 năm học 2019-2020

21-07-2020 00:00 Lượt xem: 1,138
Do hiện nay Học viện đang tiến hành sửa chữa lại các phòng nên Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục địa điểm báo cáo thực tập ngày 23/07/2020 được điều chỉnh như sau:

Ngành Quản lý giáo dục:

- Hội đồng 1: báo cáo tại phòng 403-B1 buổi chiều

- Hội đồng 2: điều chỉnh sang báo cáo tại phòng 403-B1 buổi sáng 

- Hội đồng 3: điều chỉnh sang báo cáo tại phòng 401-B1 buổi sáng 

Ngành Kinh tế giáo dục: 

- Hội đồng 1: điều chỉnh sang báo cáo tại phòng 303-B1 buổi sáng 

Chi tiết các em theo dõi tại link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1duOrX01wwLdjudwPVfD4IVwZiYv-XNOD?usp=sharing

Sinh viên chú ý theo dõi để đi báo cáo đúng thời gian, đúng địa điểm.

Trân trọng thông báo./.