Hôm nay:

THÔNG BÁO về việc đồng ý cho sinh viên học môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

03-06-2019 10:00 Lượt xem:

THÔNG BÁO

Về việc đồng ý cho sinh viên học môn học

thay thế khóa luận tốt nghiệp

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HVQLGD ngày 29/01/2019 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc cử người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9;

Căn cứ đề nghị của Trưởng khoa Quản lý, Trưởng khoa Giáo dục và đơn đề nghị của sinh viên;

Phòng Đào tạo thông báo các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây không hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và được chuyển sang học các học phần thay thế tốt nghiệp.

STT

Mã sinh viên

Họ và tên

Lớp

Ghi chú

1

1512D14004

Nguyễn Thị Thảo Chinh

GDH-K9A

 

2

1512D14089

Lương Thị Mỹ Thơ

GDH-K9B

 

3

1512D14100

Nguyễn Thị Trang

GDH-K9B

 

4

151263074

Phan Thị Hương Giang

TLHGD-K9A

 

5

1512601063

Vũ Hồng Sơn

QLGD-K9A

 

6

1512601097

Trần Anh Khương

QLGD-K9A

 

7

1512601128

Nguyễn Huyền Thương

QLGD-K9A

 

8

1512601076

Đỗ Văn Mẫn

QLGD-K9A

 

9

1512D52033

Dương Thắng

KTGD-K9A

 

10

1512D52042

Hà Thị Mai Thêu

KTGD-K9A

 

11

1512D52051

Nguyễn Thanh Huyền

KTGD-K9A

 

Sinh viên phải nộp học phí theo quy định đối với các học phần thay thế tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo./.