Hôm nay:

Thông báo về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo học kỳ 2 năm học 2019-2020

18-02-2020 10:00 Lượt xem: 581
Khoa Quản lý gửi sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thông báo số 57/TB-HVQLGD ngày 18/02/2020 về việc hướng dẫn làm thủ tục đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thông báo số 58/TB-HVQLGD ngày 18/02/2020 về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chi tiêt thông báo sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1GBRluQKHdUwbP8JBy-Sx87FKe3NeOywW?usp=sharing

Sinh viên theo dõi thời gian để hoàn thành hồ sơ và gửi phòng GDCT&CTSV (phòng 102-A1). Mọi thắc mắc liên hệ phòng GDCT&CTSV trong giờ hành chính theo số điện thoại: 02436649962; DĐ: 0982107575 

Trân trọng thông báo./.