Thông báo về việc liên hệ sinh viên

28-08-2022 00:00 Lượt xem: 829

Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc liên hệ sinh viên

Các sinh viên ngành Luật khóa 15 có tên sau đây liên hệ với Phòng Đào tạo để trao đổi công tác học tập

1. Nguyễn Phương Anh (20/1/2002), lớp LUAT-K15A

2. Nguyễn Văn Huyên (5/9/2003), lớp LUAT-K15A

3. Đỗ Hương Ly (8/8/2003), lớp LUAT-K15A

4. Ngô Thị Bảo Ngọc (2510/2003), lớp LUAT-K15A

5. Phạm Thị Lan Anh (13/7/2003), lớp LUAT-K15B

6. Nguyễn Văn Hành (27/11/2002), lớp LUAT-K15B

Đề nghị những sinh viên có tên trên cần liên hệ ngay với Phòng Đào tạo (Tel: 0243.664.8719) trong giờ hành chính trước ngày 30/8/2022. Các bạn sinh viên trong HV biết thông tin của những bạn sinh viên có tên trên vui lòng liên hệ với các bạn đó để các bạn liên hệ với Phòng Đào tạo.

Trân trọng./.