Hôm nay:

Thông báo về việc lùi thời gian nộp báo cáo thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp (thu đợt 2) năm học 2019-2020

24-06-2020 09:00 Lượt xem: 1,292
Do Học viện vừa có thông báo chuẩn bị sửa chữa cơ sở vật chất văn phòng khoa nên Khoa Quản lý thông báo lùi thời gian nộp báo cáo thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp (tất cả các phương án) của sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục

Thời gian nộp báo cáo cụ thể khoa sẽ thông báo tới sinh viên sau. Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của Khoa.

Trân trọng thông báo./.