Hôm nay:

Thông báo về việc nghỉ học sáng ngày 26/10/2018 đối với sinh viên các lớp Đại học chính quy

24-10-2018 00:00 Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 644/VP-HVQLGD ngày 10/10/2018 của Học viện Quản lý giáo dục về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019;

Học viện thông báo đến toàn thể Sinh viên các lớp đại học chính quy được nghỉ học vào sáng thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Đối với các trường hợp Giảng viên có giờ lên lớp vào sáng thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018 bố trí lịch giảng bù theo quy định.

Học viện thông báo đến toàn thể Giảng viên, Sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng./.