Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2021

30-08-2021 00:00 Lượt xem: 882
Phòng Đào tạo thông báo tới Giảng viên và Sinh viên lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9 năm 2021 như sau:

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019 và Thông báo số 4875/TB-BLĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Phòng Đào tạo thông báo tới Giảng viên và Sinh viên lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9 năm 2021 như sau:

- Thời gian nghỉ: Nghỉ lễ Quốc khánh 02 ngày từ thứ Năm (ngày 02/9) đến hết thứ Sáu (03/9) theo quy định chung của Nhà nước 

- Đối với các trường hợp Giảng viên có giờ lên lớp trùng với các lịch nghỉ trên, Giảng viên liên hệ Phòng Đào tạo để bố trí lịch giảng bù theo quy định.

Trân trọng thông báo.