Hôm nay:

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2019 đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy

30-01-2019 11:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy năm học 2018 – 2019, Học viện thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tới sinh viên như sau:

1. Sinh viên Đại học chính quy được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 kể từ ngày 10/01/2019 (ngày 28 tháng Chạp). Trong thời gian nghỉ Tết, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, các quy định về an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội; nghiêm cấm sinh viên tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

2. Sinh viên Đại học Chính quy trở lại học tập theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 kể từ thứ Ba ngày 12/02/2019 (tức ngày 08 tháng Giêng).

Chú ý: Đối với sinh viên đăng ký thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp thực hiện theo kế hoạch thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp do các Khoa hướng dẫn và theo kế hoạch chung của Học viện;

Đề nghị các Khoa triển khai thông báo này đến sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng thông báo!