THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học

05-01-2021 00:00 Lượt xem: 1,265

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy năm học 2020 – 2021, Học viện thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu tới sinh viên như sau:

1. Sinh viên Đại học chính quy được nghỉ Tết Nguyên đán kể từ ngày 06/02/2021.

2. Sinh viên Đại học Chính quy trở lại học tập theo thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 18/02/2021.

Chú ý: Đối với sinh viên đăng ký thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp thực hiện theo kế hoạch thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp do các Khoa hướng dẫn và theo kế hoạch chung của Học viện.

Đề nghị các Khoa triển khai thông báo này đến sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm.

Trân trọng thông báo./.