Hôm nay:

Thông báo về việc nhận kinh phí hỗ trợ sinh viên tham gia ngày Hội tuyển sinh 2019

18-03-2019 00:00 Lượt xem:

Phòng Đào tạo thông báo các bạn sinh viên đã tham gia hoạt động tại Gian tư vấn của Học viện trong Ngày Hội tuyển sinh năm 2019 tại Đại học Bách khoa ngày 17/3/2019 đến Phòng Đào tạo nhận kinh phí hỗ trợ.

Kinh phí hỗ trợ: 50.000đ/ sinh viên.

Liên hệ: Gặp trực tiếp ThS. Phạm Lan Phương - Chuyên viên phòng Đào tạo.