Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập cơ sở (đợt nộp 2) năm học 2019-2020

09-07-2020 11:00 Lượt xem: 1,252
Khoa Quản lý thông báo về việc nộp báo cáo thực tập cơ sở (đợt nộp 2) đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập (phương án 2) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian thu hồ sơ: từ 8h30-11h thứ 3, ngày 14/07/2020 

Địa điểm: Phòng 102 nhà A1 (Phòng Giáo dục chính trị và công tác sinh viên)

Lưu ý:

- Khoa chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ xác nhận đã thông báo cụ thể tới sinh viên trong các thông báo trước, không thu nếu thiếu bất kỳ giấy tờ nào

- Sau thời gian trên sinh viên nào không nộp hồ sơ sinh viên đó sẽ nhận điểm F học phần theo quy chế đào tạo.

Lịch báo cáo thực tập cơ sở dự kiến trong tuần từ ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020. Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo của Khoa để báo cáo đúng thời gian.

Trân trọng thông báo./.