Hôm nay:

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2) năm học 2019-2020

06-07-2020 00:00 Lượt xem: 1,107
Khoa Quản lý thông báo về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 đối với các sinh viên đã hoàn thành thực tập (phương án 1 và phương án 2) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian thu hồ sơ: từ 8h30-11h thứ 5, ngày 09/07/2020

Địa điểm: Phòng 102 nhà A1 (Phòng Giáo dục chính trị và công tác sinh viên)

Lưu ý:

- Khoa chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ xác nhận đã thông báo cụ thể tới sinh viên trong các thông báo trước, không thu nếu thiếu bất kỳ giấy tờ nào

- Sau thời gian trên sinh viên nào không nộp hồ sơ, sinh viên đó sẽ nộp vào đợt sau (khoa sẽ có thông báo cụ thể sau)

Trân trọng thông báo./.